Kaip turi elgtis kožna dievobaiminga ir viežlyba asaba jomarke, savo gildijos pobuvy ir kitoniškame susiėjime.

ne kas...būna ir geriau...normaliai.neblogai!puiku! (balsavo 4 , reitingas: 4.75 iš 5)
Loading...

Žiema

Vieši patvarkymai

Išguldyta Vilniuje
Metais 1636 per Šv.Roką

1. Gink Dieve nevalna prisiplempus arklienos bastytis tarp žmonių viešumoj ir savo nesvietišku smirdėjimu o taipogi kalakutiškais tauškalais papiktinti sueiga.
Jei bus taip, tai sūdžia turi bausti toki galgona 30 lietuviškų grašių ale jei pinigo neprituri, liept iškasti 10 uolekčių grabės po Vilniaus miesto siena.
2. Nevalna prie visų šnirpšti į saują nosies tirštumą ir po tam ana šluostyti in vežimų šonus ar in svetimų asabų drapanas.
Jei bus taip, tokį reikia bausti 20 grašių ar nedėliai pristatyti minti dumples vinių kalykloje.
3. Nevalna mėtyti iš savo kišenių ar savo vežėčių pakulas, plunksnas, supuvusias ropes, šapus, o taipogi viešai išmesti sunešiotas vyžas ir kitoniškas bezliapyčias.
Jei bus taip, baust 50 lietuviškų grašių ar nedėlią mėžt vaivados žirgų staines.
4. Už akies pamušimą viešumoj – 45 grašiai,
Už žiponos palos atplėšimą – 35 grašiai,
Už spyrimą in pasturgalį – 50 grašių,
Už plaukų pešimą dėl keršto – 60 grašiai, o už plaukų pešimą dėl šposo – vienas auksinis.

Šitie visi pertvarkymai priguli visiems paprastiems žmonėms, ale nevalna anuos taikyti bajorams ale šlėktai.

 

panašūs įrašai

Leave a Reply

*visos teisės saugomos © 2006-2011